Lakovací automaty

Tuto oblast tvoří progresivní technolgoie špičkových firem, jako např. ABB. Roboty, manipulátory jsou vhodně zakomponovány do linky a tvoří jeden celek, dokážou lakovat nejsložitější předměty ve velkých sériích.

Kontaktujte nás


+420 541 222 809